Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov


Tieto zásady spracúvania osobných údajov obsahujú informácie o spracovaní osobných údajov používateľov.

Prevádzkovateľ sa pri spracúvaní osobných údajov používateľov riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ spracúva najmä osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie služieb, a osobné údaje na základe udeleného súhlasu.

Registrovaní používatelia povinne vypĺňajú emailovú adresu, používanú na zabezpečenie notifikácií, a prezývku respektíve prípadne meno, ktorou sú označené príspevky používateľov.

Stránky kurenar-vodar.sk tiež využívajú technológiu cookies, krátke textové súbory ukladané prehliadačom do počítača používateľov. Cookies sa používajú pre zlepšenie služieb a zabezpečenie plnej funkčnosti stránok, funkčnosti služieb sociálnych sietí, na prispôsobovanie obsahu a inzercie a štatistické vyhodnocovanie.

Používaním stránok kurenar-vodar.sk vyjadrujete svoj súhlas s používaním cookies. Cookies si kedykoľvek môžete vymazať vo svojom prehliadači alebo ich zakázať v nastaveniach svojho prehliadača.

Osobné údaje registrovaných používateľov vo forme umožňujúcej identifikáciu sú uchovávané dovtedy, kým dôjde k odvolaniu súhlasu alebo ukončeniu využívania služby, ak sa osobné údaje nespracuvávajú na inom právnom základe.

Kontaktnou adresou pre podávanie žiadostí ohľadne spracúvania osobných údajov je mikisamosro@gmail.com, prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje je MIKI – SAMO s.r.o., so sídlom Družstevná 1184/2, 078 01 Sečovce. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, na ktorý majú používatelia právo dať podnet alebo návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Používateľ má právo od prevádzkovateľa požadovať prístup k spracovávaným osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na vymazanie, právo na opravu, právo na obmedzenie spracúvania údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.